O stowarzyszeniu

„Każdy naród żyje dziełami swojej kultury”

Jan Paweł II

Ta ważna myśl Jana Pawła II może mieć odzwierciedlenie w życiu każdego narodu i każdego społeczeństwa, pod warunkiem jednak, iż owa wspólnota zdaje sobie sprawę, jak istotną jest tworzenie, zachowywanie i przekazywanie owej kultury, tradycji i wszystkiego tego, co rodzi tożsamość narodową. W każdej społeczności znajdują się ludzie, którzy taką potrzebę „ocalenia od zapomnienia” przeszłości a także teraźniejszości stawiają sobie za cel w życiu. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA (nazwa organizacji pochodzi od nazwy zarośli, chaszczy porastających brzegi rzeki Raby) powstało dzięki takim właśnie ludziom. Zebranie założycielskie miało miejsce w listopadzie 2003 roku, kiedy to grupa mieszkańców Dobczyc i okolic postanowiła działać razem na rzecz inicjowania i wspierania działań społecznych i kulturalnych na terenie gminy Dobczyce. O tym, iż w grupie takie działanie jest skuteczniejsze, a w związku z tym warto stworzyć stowarzyszenie zdecydowali założyciele ISPINY: Elżbieta Kautsch, Irena Krupa, Anna i Paweł Stożkowie, Małgorzata Rapacz, Cecylia Frajtag, Renata Piwowarczyk, Anna Chaszczyńska.

Od początku istatnienia wszyscy jego członkowie byli zgodni co do tego, że ich praca będzie miała charakter społeczny oraz, iż warto poświęcić swój czas i wysiłek dla lokalnej społeczności. Od początku także jednym z najważniejszych zadań było łączenie pokoleń, które wyrażało się nie tylko zachęcaniem do działania w tej grupie ludzi w różnym wieku, ale głównie w tym, iż działania ISPINY skierowane są do różnych grup społecznych – zarówno dzieci, jak i młodzieży a także osób starszych.

Stowarzyszenie korzysta z doświadczeń najstarszych mieszkańców, dzięki pamięci których mogą powstawać różne formy działania dokumentujące przeszłość.

W każdej społeczności lokalnej znajdują się ludzie, których dorobek artystyczny warto zaprezentować szerszej publiczności. Często bywają oni niedoceniani lub wręcz nieznani, ich dorobek artystyczny zaś nie ma szans na zaistnienie w skomercjalizowanej rzeczywistości. Jednym z celów stowarzyszenia ISPINA jest stworzenie możliwości zaistnienia takim artystom i wpieranie ich twórczości. Ważnym aspektem działalności jest także edukacja artystyczna młodzieży i promowanie młodych talentów.

Od początku istnienia stowarzyszenia jednym z głównych jego celów jest zachowywanie i przybliżanie mieszkańcom dziedzictwa regionalnego, a także pielęgnowania i krzewienie pojęcia „małej ojczyzny” tak istotnego w dobie zjednoczonej Europy. Działalność tej grupy doskonale wpisuje się w liczne programy tworzone w celu ochrony dziedzictwa narodowego a w szczególności regionalnego, jak np. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski, czy „Mecenat  Małopolski”. Dzięki takim programom liczne organizacje pozarządowe mogą starać sie o przyznanie dotacji finansowych wspierających działalność i pozwalających im się rozwijać. ISPINA także korzysta z tego rodzaju wsparcia, zwłaszcza od momentu, kiedy organizacja stała się Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego, czyli roku 2009. Dzięki zmianie statusu stowarzyszenia otworzyły się przed nim nowe możliwości, zarówno w dziedzinie pozyskiwania środków na działalność statutową jak i możliwości działania na rzecz środowiska lokalnego.

ISPINA może poszczycić sie renomą najprężniej działającej organizacji pozarządowej na terenie gminy Dobczyce, co wielokrotnie zostało potwierdzone zarówno w słowach uznania od władz samorządowych, jak i mieszkańców. ISPINA jest laureatem nagrody w dziedzinie kultury i sztuki przyznanej przez Starostę Powiatu Myślenickiego oraz Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce za całokształt działalności. Jednak najlepiej o tejże renomie świadczy wiele spektakularnych przedsięwzięć i inicjatyw przygotowanych i podjętych przez to stowarzyszenie.